Om oss

Infocare etablerades 1986 och har verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Vi är en ledande, fristående och leverantörsoberoende serviceleverantör inom IT-elektronik.

InfoCare erbjuder tjänster för IT- och elektronisk utrustning för både konsumenter (business to consumer, B2C) och den professionella marknaden (business to business, B2B).

Viktiga fakta om InfoCare

Varumärkesoberoende tjänsteleverantör

Tillverkare och återförsäljare

InfoCare ger mervärde åt dina produkterbjudanden genom att erbjuda tjänster tillsammans med din maskinvara och lösningar. Vi är den enda kontaktpunkten för dina slutkunder och vi erbjuder dem garantitjänster.

Servicepartner

InfoCare kompletterar dina tjänsteerbjudande genom att vara en lokal leveransorganisation i områden som du har svårt att komma åt eller genom att bistå med tjänster som ligger utanför ditt arbetsområde.

Slutanvändare och slutkunder

InfoCare kan lösa dina problem på ett effektivt, professionellt och vänligt sätt. Vi ser till att du har tillgång till den information och det underhåll du behöver och vill ha.