Serviceportal

Välj den bästa bokningstypen utefter era behov

Här kan du välja att boka service eller kontrollera status på pågående uppdrag:
 
Servicebokning
Bokning av service för privatpersoner och företag som inte har Partner login.

Partner Portal
Bokning av service för registrerade kunder med eget Partner login.

Kontrollera status
Logga in med ärendenummer och säkerhetskod för att följa den pågående processen i ett specifikt serviceärende.