Serviceportal

Välj den bästa bokningstypen utefter era behov

InfoCare har ett flertal val för dig att boka service eller kontrollera status på pågående uppdrag:
 
Servicebokning 
Vid behov, kan InfoCares kunder boka olika typer av service - allt ifrån verkstadsreparation till installation eller underhåll direkt på plats.

Service Catalogue Portal
Registrerade partners kan logga i Serviceportalen och få en översikt och boka service direkt i vårt system.

Sesam Inloggning
Logga in i SESAM servicesystem för definierade InfoCare-Partners och kunder.

Partner Web login
Logga in i eConnect Partner Web portal för definierade InfoCare-Partners och kunder.

Kontrollera servicestatus
Undrar du vad som händer i ett specifikt ärende? Kunder kan själv logga in med ärendenummer och en kod för att följa den pågående processen.